Page 872 - LMS_Catalog_65
P. 872

        860
ENGINE ACCESSORIES
MMaarirninee
Continental Elite Belts (Formerly Goodyear)
  Model Eng. Description
Continental Elite Model Eng. Description
Continental Elite
 
  

Year Accessories
Part No. Year Accessories
Part No.
 
VVOOLLVVOOPPEENNTTAA 252151
  
VVOOLLVVOOPPEENNTTAA 505101

 L4L24.52L.5L(1(5125)2)
V-VB-eBlte, lAt, lAt..l.t.........................................................1..5.1.4.5.3.4.6.3..6........................V...-.V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At...l..t..........................................................1..7.1.5.7.7.5.0.7..0.....................
T i mT i i m n g i n B g e B l t e , l T t , i mT i i m n g i n B g e B l t e . . l . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 0 . . . . 4 0 . . . 0 . 3 . . 0 . . 2 . . 3 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . - . . V B . . . . - . . e B . . . . l t . . e , . . . . l P t . . , . . . . S P . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 7 . . 1 . . 4 . . 7 . . 0 . . 4 . . 3 . . 0 . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CoCoolaonlatnHt oHsoes,eS,tSantadnadradrSdtSratrigahigthHt oHsoes,.e..,...............................................C...oC..o.o.la.o.n.l.a.t.n.H.t..oH..s.o.e.s.,.e.S.,.t.Sa..nt.a.d.n.a.d.r.ad..r.Sd..t.Sr.a.t.ri.ga..hi.g.t.h.H.t..o.H.s..oe..s.,..e...,.........................
TrTarnasn. sT.oTWo WateartePr uPmupm(pR(aRwawWWatearte),r)L,aLtea.t.e........5..6..5.0.6.2.0.0.2..0.........................T..r.Ta..rn.a.s.n..s.O..i.Ol..Ci.l..o.C.o..ol.e.o..rl.e.T.r.o.T..E.o...nE..g.n..g.O..i.Ol..Ci.l..o.C.o..ol.e.o..rl.e..r.................5..6.5.0.6.2.0.0.2..0. CoCoolaonlatnHtoHsoes,eM, oMldoeldeHdoHsoes,eT,rTarnasn.sT.oTWo Watearte..r......................................C..o.C.o.o.l.ao..nl.a.t.n.H.t.o.H.s.o.e.s.,.e.S.,.t.Sa..nt.a.d.n.a.d.r.ad..r.Sd...t.S.r..a.t.rig.a.h.ig.t.h.H.t..oH..s.o.e.s.,..e.W..,..WP...Pt.o...t..o...............

PuPmupm(pR(aRwawWWatearte),r)E, aEralyr.l.y..................................6..0.6.1.0.3.1.8.3..8........................T..h.T.e.h.r.em..r.om..s.o.t.as..t.,a..Rt.,..aR..w..a..wW...Wa..t.e.a..r.t..e..r.....................................5..6.5.0..6.2..0..2..0.. 3.30.G0SGS 575070
L4L34.03L.0L V8V58.05L.0L(3(0350)5)
DrDivreivBe eBlte, lPt, oPlyo-lVy-,VA, lAt..l.t.......................................4..0.4.6.0.0.6.7.0.4.7.5.4..5....................V...-V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At...l..t..........................................................1..7.1.5.7.7.5.0.7..0.
HeHaetearteHr oHsoes,eH, yH-Ty-TBlBaclakcHk eHaetearteHr oHsoes,.e..,...............................................V...-.V.B..-e.B.l.te.,.l.Pt.,.S.P...S...........................................................1..7.1.4.7.0.4.3.0..3.

.....................
......................
......................
.....................
......................
......................
......................
............
............
.............
............
.....................
.....................
 ThTehremromsotastatot tEoxEhxahuasutsMt aMnaifnoilfdo.l.d........................6..5.6.0.5.0.0.0.0..0........................C...oC..o.o.l.ao..nl.a.t..n.H..t.o.H.s.o.e.s.,.e.S.,.t.Sa..nt.a.d.n.a.d.r.ad..r.Sd..t.Sr..a.t.ri.g.a.h.i.g.t.h.H.t..oH..s.oe..s,..e...,......................... 
3.30.G0SG/S/XSX TrTarnasn.sO.iOl CiloCooleorleTroTEonEgn.gO.iOl CiloCooleorle..r............... 565062020 L4L34.03L.0L CoCoolaonlatnHtoHsoes,eS,tSantadnadradrSdtSratrigahigthHtoHsoes,eW, WP Pto.t.o.... V-VB-eBlte, lAt, lAt..l.t.........................................................1..5.1.4.5.0.4.6.0..6........................T...h.T..e..hr..em..r..om..s.ot.a.s.t.,a..Rt.,..aR..w.a..wW...W.a..t.ea..rt.e...r.....................................5..6.5.0.6.2.0.0.2..0.
4.43.G3LG/LS/XSX 575171
V6V46.34L.3L V8V58.05L.0L(3(0350)5)
V-VB-eBlte, lAt, lAt..l.t.........................................................1..5.1.4.5.9.4.1.9..1........................V...-.V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At...l..t..........................................................1..7.1.5.7.7.5.0.7..0. V-VB-eBlte, lPt, SP.S...........................................................1..5.1.4..56..41..6..1.........................V..-.VB..-.eB..lt.e,..lP.t..,..S.P...S..........................................................1..7.1.4.7.0.4.3.0..3..
4 3403 0 C oCool ao nl at nHt oHsoes, eS, t Sa nt adnadr ad r Sd t Sr at ri ga hi gt hHt oHsoes, .e. ., . . . . . . . . . . . . . . .

V6V46.34L.3L(2(626)2) TrTarnasn.sO.iOl CiloCooleorleTroTEonEgn.gO.iOl CiloCooleorle..r............... 565062020
V-VB-eBlte, lAt, lAt..l.t.........................................................1..5.1.4.5.7.4.5.7..5........................C...o.C..o.o.l.ao..nl.a.t..n.H..t.o.H.s.o.e.s.,.e.S.,.t.Sa..nt.a.d.n.a.d.r.ad..r.Sd..t.Sr..a.t.ri.g.a.h.i.g.t.h.H.t..oH..s.oe..s,..e.W.,..W.P...Pt.o...t..o...............

V-VB-eBlte,lWt, WP,PR,aRwawWWatearte..r.....................................1..7.1.4.7.0.4.3.0..3........................T..h.T.e.h.r.em..r.o.m..s..o.t.as..t.,a..Rt.,..aR..w.a..wW...W.a..t..e.a.r.t.e...r.....................................5..6.5.0.6.2.0.0..2..0. C o C o o l a o n l a t n H t o H s o e s , e S , t Sa nt a d n a d r ad r Sd t Sr a t r i g a h i g t h H t o H s o e s , . e . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . 7 . . 5 . . 2 . . 7 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V8V58.05L.0L(3(0350)5)
 
 ThTehremromsotastatot tWo WP,PR,aRwawWWatearte..r..........................5..6.5.0.6.2.0.0.2..0........................V...8V...58...05..L..0..L(.3..(0.3.5.0.).5..)............................................................................................. HeHaetearteHr oHsoes,eH, yH-Ty-TBlBaclakcHk eHaetearteHr oHsoes,.e..,...............................................V...-.V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At...l..t..........................................................1..7.1.5.7.7.5.0.7..0............................... ThTehremromsotastatot tEoxEhxahuasutsMt aMnaifnoilfdo.l.d........................6..5.6.0.5.0.0.9.0..9........................V...-V.B..-e.B.l.te.,.l.Pt.,.S.P..S...........................................................1..7.1.4.7.0.4.3.0..3...............................
4 3413 1 C oCool ao nl at nHt oHsoes, eS, t Sa nt adnadr ad r Sd t Sr at ri ga hi gt hHt oHsoes, .e. ., . . . . . . . . . . . . . . .

V6V46.34L.3L(2(626)2) TrTarnasn.sO.iOl CiloCooleorleTroTEonEgn.gO.iOl CiloCooleorle..r............... 565062020
V-VB-eBlte, lAt, lAt..l.t.........................................................1..5.1.4.5.7.4.5.7..5........................C...o.C..o.o.l.ao..nl.a.t..n.H..t.o.H.s.o.e.s.,.e.S.,.t.Sa..nt.a.d.n.a.d.r.ad..r.Sd..t.Sr..a.t.ri.g.a.h.i.g.t.h.H.t..oH..s.oe..s,..e.W.,..W.P...Pt.o...t..o...................................

V-VB-eBlte,lWt, WP,PR,aRwawWWatearte..r.....................................1..7.1.4.7.0.4.3.0..3........................T..h.T.e.h.r.em..r.o.m..s..o.t.as..t.,a..Rt.,..aR..w.a..wW...W.a..t..e.a.r.t.e...r.....................................5..6.5.0.6.2.0.0..2..0.............................. CoCoolaonlatnHt oHsoes,eS,tSantadnadradrSdtSratrigahigthHt oHsoes,.e..,........................................7....74..G.4..SG...IS./.D.I./.PD...P.........................................................................................................
    ThTehremromsotastatot tWo WP ,PR, aRwawWWatearte..r..........................5..6.5.0.6.2.0.0.2 HeHaetearteHr oHsoes,eH, yH-Ty-TBlBaclakcHk eHaetearteHr oHsoes,.e..,..................... ThTehremromsotastatot tEo xEhxahuasut sMt aMnaifnoilfdo.l.d........................6..5.6.0.5.0.0.9.0
5.50.G0IG/SI/XSX V8V58.05L.0L(3(0320)2)
V - V B - e B l t e , l At , l At . . l . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 5 . . 1 . . 4 . . 5 . . 9 . . 4 . . 1 . . 9
V-VB-eBlte, lPt, SP.S...........................................................1..5.1.4..56..41..6. 50500
V8V58.05L.0L(3(0350)5)
V - V B - e B l t e , l At , l At . . l . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 7 . . 1 . . 5 . . 7 . . 7 . . 5 . . 0 . . 7 V-VB-eBlte, lPt, SP.S...........................................................1..7.1.4..70..43..0. C o C o o l a o n l a t n H t o H s o e s , e S , t S a n t a d n a d r a d r S d t S r a t r i g a h i g t h H t o H s o e s , . e . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TrTarnasn.sO.iOl CiloCooleorleTroTEonEgn.gO.iOl CiloCooleorle..r.................5..6.5.0.6.2.0.0.2 CoCoolaonlatnHtoHsoes,eS,tSantadnadradrSdtSratrigahigthHtoHsoes,eW, WP Pto.t.o........... ThTehremromsotast,aRt, aRwawWWatearte..r.....................................5..6.5.0..62..0..2.
....................V...8V...78...47..L..4..L(.4..(5.4.4.5.).4..)............................................................................................. ....................V...-.V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At...l..t..........................................................1..5.1.5.5.6.5.5.6..5............................... ....................V...-V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At.,.l.Pt.,..SP...S.....1..5.1.4.5.8.4.5.8..5...............................
747040 V8V58.05L.0L(3(0350)5)
....................V...-.V.B..-e.B.l.te.,.l.At.,.l.At...l..t..........................................................1..7.1.5.7.0.5.1.0..1..................... ....................V..-.VB..-.eB..lt.e,..lW.t..,...W.P..,.P.R.,..aR..w.a..wW...W.a..t.ea..rt.e...r.....................................1..7.1.4.7.1.4.5.1..5......................
C oCool ao nl at nHt oHsoes, eS, t Sa nt adnadr ad r Sd t Sr at ri ga hi gt hHt oHsoes, eP, . PS . . S. . . . . . .
..0.... ...... ..9....
..1.... .1.....
..0.... .3.....
......
 
..0.... ......

.0.....
O i O l C i l o C o o l e o r l e T r o T E o n E g n . g O . i O l C i l o C o o l e o r l e , r W , W/ O / O C l C o s l o e s d e . . d . . . . ....................C...o.C..o.o.l.ion..lg.i.n..Sg...yS.s..yt.e.s..mt.e...m...................................................5..6.5.0.6.2.0.0.2..0.....................
....................C..o.C.o.o.l.ao..nl.a.t.n.H.t.o.H.s..o.e..s.,.e.M.,..oM..l.do..el.d.d.e..Hd..o.H.s.o.e.s.,.e.P.,.i.Pp..ei.p..Te..o.T..Po...PS...S..O...i.Ol...i.l...................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . o C . . . . o . . o . . l e . . o . . r . . l . e . , . . r . . W . . , . . . . W/ . . O . . . . / . . O . . C . . . . l . . C o . . . . s l . . o . . e . . s . . d . . e . . . . C d . . . . o . . C . . o . . o . . l . . i o . . n . . l . . g i . . n . . . . S g . . . . y . . S . . s . . y . t . . e . s . . m. . t . . e . . . . m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 0 . . 6 . . 1 . . 0 . . 3 . . 1 . 8 . . . 3 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................C..o.C.o.o.l.ao..nl.a.t.n.H.t.o.H.s.o.e.s.,.e.S.,.t.Sa..nt.a.d.n.a.d.r.ad..r.Sd...t.S.r..a.t.rig.a.h.ig.t.h.H.t..oH..s.o.e.s.,..e..,......................................................

....................T...r.T.a..rn.a.s.n..sT...o.T...Po..i.Pp..ei.p.,.e.W.,..W/.O../.O.C..l.Co..sl.o.e.s.d.e..Cd..o.C.o.o.l.io.n.l.gi.n..Sg..y.S.s.y.t.es..m.t.e..m.....5..6.5.0.6.2.0.0.2..0............................... ....................C..o.C.o.o.l.ao..nl.a.t.n.H.t.o.H.s..o.e..s.,.e.F.,.l.eF..xl.e.i.b.x.l.ie.b.,.l.e.W.,..W..P..P.T..o.T..Ho...eH..a.e.t.a.E.t.x.E.c.xh..c,..h...,...............................................
WW/C/lCosloesdeCdoCoolionlginSgySsytesmte.m.............................. 5258218616 MoMldoeldeHdeHaetearteHroHsoes,eB,yB-Py-aPsass..s........................ 636346141

........

........
........

........
........
........
........


........
........
.........

........

........
........
 
5757
 BELTS
   870   871   872   873   874